7 Templates giúp quản lý dự án/chiến dịch ở mọi cấp độ

Chúng ta đã 3 cấp độ trong quản lý dự án hay các chiến dịch quảng cáo là: portfolio management → program management → project management.

(1) Quản lý portfolio dự án:
Đề ra chiến lược và các quyết định high-level

(2) Quản lý chương trình (Program Management):
Quản lý về rủi ro, timeline, ngân sách và nguồn lực, đồng thời theo dõi được sự liên quan của tất cả các dự án

(3) Quản lý dự án (Project Management):
Quản lý và thực thi dự án từ đầu đến cuối

Để giúp mọi người hiểu thêm, cũng như có thể tự tay xây dựng những bảng quản lý dự án để quản lý tốt 3 cấp độ này, Flexidata giới thiệu một số templates mà team đã xây dựng trên nền tảng Monday Work OS.

Ở cấp độ high-level:
1. Projects approval
2. Program high level
3. Risk management
4. Portfolio dashboard
5. Project dashboard
6. Risk management dashboard

Ở cấp độ thực thi dự án, quản lý tất cả dự án đang được triển khai ở một nơi:
1. Project Alpha
2. Project Bravo
3. Project Charlie
4. ...

Cùng tìm hiểu chi tiết về các board quản lý dự án ở phía dưới.

1. Project approval:
Tạo request về các dự án mới, quy trình xét duyệt dự án mới, ...

2. Program high level

Quản lý các dự án sắp tới (Upcoming initiatives), các dự án đang chạy (Active projects), quản lý timeline các dự án. Trong đây cũng phân rõ ai là Project Manager của dự án và cập nhật các thông tin tổng quan về dự án.

3. Risk management

Quản lý rủi ro của các dự án với các rủi ro về kỹ thuật (technical risk), rủi ro về tài chính, ... từ đó đưa ra cơ chế xếp hạng (ranking) các dự án. Risk Management giúp công ty đánh giá và theo dõi rủi ro của dự án để tránh những vấn đề không đáng có về sau.

4. Portfolio dashboard

Nắm bắt và chủ động cập nhật tình hình tổng quan của các dự án với dashboard được cập nhật real-time.

Với Portfolio dashboard, bạn có thể cập nhật các thông tin như: Tiến độ của các dự án, Quản lý thời gian của team dành cho đự án, Quản lý nguồn lực của công ty, cũng như budget đã dành cho dự án,...

6. Risk management dashboard

Quá nhiều màu đỏ là một dấu hiệu không tốt cho thấy các dự án mà công ty đang và sẽ thực hiện có rất nhiều rủi ro. Trong bảng Risk management dashboard, bạn sẽ thấy được mức độ rủi ro của các dự án, bao nhiêu % dự án rủi ro cao, bao nhiêu % dự án rủi ro thấp, cũng như loại rủi ro thường gặp là gì? từ đó tìm cách điều chỉnh cũng như đánh giá trước khi quyết định nhận dự án hay không.

7. Project Alpha (Bravo, Charlie, Delta,... )

Đây là các board quản lý dự án ở cấp độ thực thi chi tiết. Bảng này sẽ quản lý dự án từ giai đoạn planning đến execution, launch cho đến close dự án. Với bảng Project Alpha, bạn và team có nhiều chế độ view như timeline, kanban, gantt, calendar,... để có những góc nhìn phù hợp về dự án.

Ngoài ra còn rất nhiều templates giúp quản lý dự án và công việc cho Marketing Team, Sales Team, Product Team, Operation, ... dễ dàng phát triển trên nền tảng Monday Work OS.

Mọi người có thể đăng ký để sử dụng các templates từ Flexidata tại: https://bit.ly/request_for_trial_PMO

Buổi webinar B2BTalk #2 cũng có phần showcase chi tiết giới thiệu về Quản lý dự án trên Monday Work OS, anh chị quan tâm có thể đăng ký tham gia qua trang Facebook Event của sự kiện: https://www.facebook.com/events/273145127661502