Marketer Bạch Hạnh
Bạch Hạnh

Content Executive @ Brands Vietnam

Newzoo: Game di động có doanh thu cao nhất năm 2020

Theo ước tính của Newzoo, tổng doanh thu ngành game toàn cầu năm 2020 là 159.3 tỷ USD, tăng +9.3% so với cùng kỳ (year-on-year). Trong đó, game di động vẫn là thể loại game được nhiều chơi nhất và mang về nhiều tiền nhất – 77.2 tỷ USD.

1. Doanh thu và tăng trưởng theo thể loại game

  • Game di động (Mobile)

Báo cáo mới nhất của Newzoo cho biết game di động (bao gồm cả smartphone và tablet) vẫn là phân khúc lớn nhất trong năm 2020, với doanh thu đạt được là 77.2 tỷ USD, tăng trưởng +13.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều hệ sinh thái trò chơi di động phát triển nhanh nhất ở các thị trường mới nổi trong khu vực APAC và Trung Đông. Tuy nhiên, Châu Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc cũng sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021.

  • PC và trình duyệt (browser)

Doanh thu game trên PC và trình duyệt web tiếp tục giảm, vì nhiều người đang chuyển dần sang chơi game di động. Năm 2020, doanh thu game trình duyệt web giảm -13.4% so với cùng kỳ, còn game PC thu về 33.9 tỷ USD.

  • Console

Doanh thu của game cầm tay console năm 2020 sẽ đạt 45.2 tỷ USD, chỉ xếp sau game di động, tăng +6.8% so với cùng kỳ, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của năm 2018.

2. Doanh thu và tăng trưởng theo khu vực: APAC đứng đầu

  • APAC

Khu vực APAC tạo ra doanh thu trò chơi năm 2020 là 78.4 tỷ USD, tăng +9.3% so với cùng kỳ, chiếm 49% doanh thu ngành game trên toàn thế giới. Trong đó Trung Quốc dẫn đầu với 44 tỷ USD.

  • Bắc Mỹ

Cuối năm 2020, Bắc Mỹ vẫn là khu vực có doanh thu trò chơi lớn thứ hai thế giới, chiếm ¼ thị trường toàn cầu với 41.3 tỷ USD. Điều này thể hiện ở mức tăng +8.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Châu Âu

Doanh thu trò chơi của thị trường Châu Âu là 29.6 tỷ USD. Mức tăng trưởng đạt +7.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Trung Đông

Năm 2020, khu vực này sẽ thu về doanh thu là 5.4 tỷ USD, với mức tăng trưởng nhanh nhất so với cùng kỳ, lên đến +14.5% kể từ năm 2019.

Cũng theo Newzoo, cuối năm 2020, ước tính toàn cầu sẽ có tổng cộng 2.7 tỷ người chơi game, tăng thêm 135 triệu người so với năm 2019. Trong đó, khu vực APAC đã chiếm hơn 1.4 tỷ người chơi, tương đương 54% số lượng người chơi game trên toàn thế giới. Đông Á (cụ thể là Trung Quốc) là quốc gia có nhiều người chơi game chuyên nghiệp nhất. Trong khi Bắc Mỹ có ít người chơi nhất trong năm nay với số lượng chiếm khoảng 8%, còn Châu Âu và Trung Đông chiếm 14% số lượng người chơi game toàn cầu.

Ngoài ra, Newzoo dự đoán rằng tổng giá trị của thị trường game năm 2023 sẽ đạt con số 217.9 tỷ USD, chứng minh tốc độ CAGR tăng + 9,4% từ năm 2018 đến năm 2023. Dự báo trước đó của trang này là 200.8 tỷ USD.

Theo Hạnh Bạch / Brands Vietnam
* Nguồn: Newzoo