Tổng hợp Link Drive quan trọng, hay cho Digital Marketing

1. Tổng hợp

- Công cụ hổ trợ kĩ năng làm BANNER, ADS, CANVAS, CONTENT, nghiên cứu đối thủ:

http://bit.ly/31ZAaBK

- Công cụ tải ảnh, vector, font, tạo ảnh quảng cáo:

http://bit.ly/2u976eO

- Link hữu ích cho các nhà quảng cáo:

http://bit.ly/2P1BGOv

- Tool tracking, finding and suggesting, save your seft mọi trending trên internet

http://bit.ly/3bLwacA

- Các web tìm ảnh miễn phí, ảnh để làm quotes

http://bit.ly/2SCxx65

- Các công cụ phân tích từ khóa, backlink, website, check thứ hạng từ khóa, hành vi người dùng, hỗ trợ nội dung....

http://bit.ly/39CUtrt

- Extention lấy sdt từ Facebook miễn phí

http://bit.ly/2u3MEvG

- Link Contact Facebook and get support

http://bit.ly/2uaCs4M

2. Content

- 1000 Mẫu quảng cáo có tương tác tốt

http://bit.ly/321UYZn

-9999 Mẫu quảng cáo ADS

http://bit.ly/2V9dyO7

- Kho mẫu quảng cáo

http://bit.ly/2HucBrr

http://bit.ly/2HuO0mf

- Tổng hợp các content ở các lĩnh vực khác nhau

http://bit.ly/3200Anb

3. Chạy quảng cáo Facebook ads

- Quy trình làm thẻ

http://bit.ly/2SUIS0h

- Các bước cần chuẩn bị trước khi chạy quảng cáo

http://bit.ly/2vGLc2G

- Hướng dẫn set quảng cáo chuyển đổi

http://bit.ly/2uR4hiN

- Phương pháp kháng cáo TKQC

http://bit.ly/2SzO8re

- Một số target mẫu

http://bit.ly/39ENwWQ
4. Marketing

Instagram: http://bit.ly/2OZeiBt

SEO: http://bit.ly/39KQiKh

Tiktok: http://bit.ly/2HsUXEs

Zalo: http://bit.ly/2SRVPrC

5. Group

- Các group hay cập nhật những chủ đề hữu ích Marketing

http://bit.ly/325YKRM

- Danh sách nhóm trên 100k thành viên không duyệt bài để spam

http://bit.ly/3bLCelm

6. Ebook

- Sách Marketing: http://bit.ly/2P0Qz3U

- Sách theo chủ đề: http://bit.ly/37zTN4G

- Usb sách nói: http://bit.ly/2SN2sLI

- Hướng dẫn tìm Ebook bất kì trên web
http://bit.ly/37zGYHJ

7.Thủ thuật Facebook

http://bit.ly/3bD3a6O

8. Khác , kiếm tiền..
- Hướng dẫn Landing Page

http://bit.ly/39Fsl6X
- Bí quyết đầu tư bất động sản sinh lời

http://bit.ly/2SwDJwa

- Cách thức tạo nhiều nguồn thu nhập

http://bit.ly/2SPDNX0

- Chiến lược dầu tư chứng khoán thông minh

http://bit.ly/3bJ1ybR

- Clickbank Affiliates Mastery

http://bit.ly/37DwV45

- Bộ quy trình doanh nghiệp chuẩn mực A-Z

http://bit.ly/38AV6Se

9. Link của Drive nhóm (thành viên Drive nhóm)

Drive nhóm: https://bit.ly/358wUFx

Khóa học: https://bit.ly/2LMXfBa

Tài liệu: https://bit.ly/32XYKCu
Các bạn có thể thả cảm xúc để lưu bài viết này.

Nguồn: Tổng hợp . Theo Nguyễn Lê Minh Dương wifim.vn

--------------------------------------------------------------------------------------