Google tiến hành bản cập nhật cốt lõi bắt đầu vào đêm nay 4-12-2020

Sau 7 tháng từ bản cập nhật cốt lõi gần nhất, cuối cùng Google cũng bắt đầu tiến hành cập nhật thuật toán cốt lõi của mình!

Đã gần 2 tháng SEOer trên toàn cầu bắt đầu nôn nóng chờ đợi về 1 bản cập nhật thuật toán cốt lõi mới của Google.

Thông thường cứ khoảng 3 tháng Google thực hiện 1 bản cập nhật thuật toán cốt lõi tuy nhiên lần này mọi thứ trở lên chậm trễ hơn nhiều đến tận 7 tháng mới có bản update mới!

Google đã thông báo trên Tweet về bản cập nhật của họ vào ngày 3-12-2020 theo giờ ở Mỹ tức là đêm nay 4-12-2020 tại Việt Nam chúng ta sẽ bắt đầu được cảm nhận các biến động này.

Hãy cùng chờ đợi các biến đổi nào....