Google: Private Whois Domain không ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm

John Mueller của Google đã được hỏi liệu Google Search có hiểu được sự khác biệt giữa các trang web B2B và B2C không?

John trả lời rằng không, không hẳn, anh ấy nói "chúng tôi không hiểu trực tiếp về sự khác biệt. Về cơ bản, chúng là các trang web, nếu chúng có thể xếp hạng cho các truy vấn giống nhau thì có thể."

Đây là trên Twitter và câu hỏi được đưa ra là "Google có hiểu cách phân phát một trang web B2B trên một trang web B2C không? Shane Henrikson hỏi điều này vì B2B và B2C đang cạnh tranh cho những vị trí / từ khóa giống nhau nhưng là hai mô hình kinh doanh khác nhau."

Dưới đây là hình ảnh Tweet:

Nhưng tôi nghi ngờ rằng Google không hiểu ý định của người tìm kiếm và cách đối sánh điều đó với nội dung hoặc trang web có liên quan nhất cho ý định đó. Vì vậy, mặc dù Google có thể không gắn nhãn cụ thể một trang web là B2B so với B2C, nó có thể thực hiện điều này theo cách khác.

John Mueller của Google nói rằng việc có trạng thái đăng ký tên miền để whois ở chế độ riêng tư không làm thay đổi cách Google đánh giá tin tưởng trang web đó.

Private Whois Domain thực sự không ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trong Google Search.

Ông ấy đã được hỏi trên Twitter bởi Zakariya đến từ SEO pov: "việc giữ thông tin WHOIS công khai có giúp ích gì cho sự tin cậy và thẩm quyền của trang web không?"

John trả lời "nó không thay đổi bất cứ điều gì." John sau đó nói thêm rằng "việc đặt đăng ký miền ở chế độ riêng tư không làm cho miền trở thành một phần của mạng liên kết."

Dưới đây là hình ảnh Tweet:

Google bắt đầu cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền từ năm 2005, những người làm SEO đã hỏi liệu điều này có quan trọng không. Nhưng không, nó thực sự không quan trọng nếu bạn có dữ liệu whois công khai hay riêng tư trên tên miền của bạn.