Google Doanh Nghiệp Của Tôi bị tấn công sở hữu tăng mạnh

Joy Hawkins, một chuyên gia SEO tại địa phương, cho biết cô đã thấy số lượng danh sách Google Doanh Nghiệp Của Tôi bị xâm nhập trong vài tháng qua đã tăng lên đáng kể.

Trên topic trợ giúp Google Doanh Nghiệp Của Tôi của Google có gần một trăm bài đăng về vấn đề các tin tặc cố gắng giành quyền sở hữu danh sách doanh nghiệp của họ.

Đơn khiếu nại đầu tiên có từ vài tháng trước và dưới đây là nội dung bài viết:

  • Tôi đã nhận được email đáng ngờ đến tài khoản Gmail của mình, cảnh báo rằng "Ai đó đã yêu cầu quyền sở hữu doanh nghiệp của tôi trên Google Doanh Nghiệp Của Tôi". Tôi đã xem xét và từ chối các yêu cầu, nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng các tài khoản khác nhau. Làm cách nào để ngăn chặn những nỗ lực hàng ngày này? Cảm ơn bạn!

Lời khuyên

Joy nói: Nếu bạn nhận được một trong những email này, đừng trả lời, chỉ cần xóa nó. Joy nói thêm "Ngoài ra, bạn không nên để quá nhiều người quản lý trong danh sách Google Doanh Nghiệp Của Tôi của bạn. Việc có nhiều người dùng hơn sẽ làm tăng khả năng một trong số họ có thể vô tình nhấp vào đó và cung cấp cho một bên không được phép quyền kiểm soát danh sách doanh nghiệp của bạn."

Nếu ai đó chiếm đoạt danh sách của bạn, họ có thể thay đổi các thông tin liên hệ như: số điện thoại, email, thậm chí cả địa chỉ doanh nghiệp,.... của bạn và yêu cầu tất cả khách hàng tiềm năng của bạn từ Google chuyển cho họ thay vì bạn.

Tình trạng cướp Maps doanh nghiệp xảy ra tràn lan và rất nhiều ở Việt Nam

Khoảng 2 năm đổ lại đây, việc xác minh doanh nghiệp trên Google Maps dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt Google Maps của doanh nghiệp, triệt hạ đối thủ bằng cách bẩn,....

Khách hàng của tôi cũng có trường hợp bị, cụ thể là bệnh viện thẩm mỹ AB. Các bạn search kiểm tra sẽ thấy thậm chí đối thủ từng để tên địa điểm như cũ và để mọi thông tin liên hệ về của họ là thẩm mỹ viện quốc tế Bally. Điều này cực kỳ nguy hiểm, để lại hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp. Đến giờ khi tìm kiếm đúng tên thương hiệu "Bệnh viện thẩm mỹ AB" các bạn thấy Google trả về kết quả lại là 1 địa điểm với tên hoàn tác khác, lý do địa điểm này lịch sử ban đầu tên chính là Bệnh viện thẩm mỹ AB: