Google: XML Sitemaps là điều tối thiểu bất kỳ trang web nào cũng cần có

John Mueller của Google cho biết Sitemaps XML là "điều cơ bản tối thiểu cho bất kỳ trang web nghiêm túc nào."

Trong 1 dòng statuts trên Twitter, John Mueller của Google cho biết về cơ bản, tất cả các trang web nghiêm túc đều cần có một phần tệp sơ đồ trang web XML hoặc nó không phải là một trang web nghiêm túc.

Vào năm 2011, cũng vẫn là John Mueller ông lại cho rằng các trang web nhỏ không thực sự cần thiết 1 tệp sơ đồ trang web XML. Nhưng 10 năm sau,John cho rằng tất cả các trang web đều có tệp sơ đồ trang web Sitempas XML, dù đó là website lớn hay nhỏ.

Nhìn nhận:

Rõ ràng sitemaps là điều vô cùng quan trọng tối thiểu đối với bất kỳ website nào. Đặc biệt trong thời điểm này khi mà Google đang tạm dừng tính năng submit url mới trên Webmaster Tool của họ thì sitemap là điều duy nhất giúp bài viết mới đăng tải của chúng ta được index nhanh hơn. Đặc biệt với các website nhỏ là bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian này.