Google giải thích vấn đề lập chỉ mục và xếp hạng tìm kiếm Lưu

Google không lập chỉ mục bài viết, lập chỉ mục lại không có trong bảng xếp hạng đây có lẽ là điều mà các SEOer quan tâm rất nhiều nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà Google đang tạm dừng tính năng submit trên Webmaster Tool.

Martin Splitt của Google nói rằng Google có thể thu thập dữ liệu một trang, điều đó không có nghĩa là trang đó sẽ nằm trong chỉ mục của Google. Ngoài ra, một trang có thể được lập chỉ mục bởi Google nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ xếp hạng trong Google Search.

Dưới đây là 2 hình ảnh chụp lại bình luận của Martin Splitt:

23/10/2020
367 lượt xem