Marketer Nguyễn Phạm Hoàng Huy
Nguyễn Phạm Hoàng Huy

Digital Marekting Manager @ NTJ

Sự trở lại của dấu Stick Xám và quy định sẽ trở nên chặt chẽ hơn

Ngày 26/4/2015. Cộng Đồng Facebook đột ngột bị mất dấu stick xám toàn bộ Fanpage đã đăng ký. Làm rất nhiều Facebooker bực tức xen lẫn lo lắng.

Thật ra lỗi dấu Stick này là do đội ngũ Facebook đã sửa chữa lại để nhằm phù hợp hơn với thiết kế của Fanpage.

Ngày 27/4 dấu Facebook đã trở lại nhưng chỉ xuất hiện trên IP Singapore và hoàn toàn chưa xuất hiện trên IP Việt Nam

Hình ảnh lúc 16 giờ ngày 27/4 với IP tại Singapore (Nguồn Facebook Singpore)

Hình ảnh lúc 16 giờ ngày 27/4 với IP tại Singapore (Nguồn Facebook Singpore)

Hình ảnh lúc 16 giờ ngày 27/4 với IP tại Singapore (Nguồn Facebook Singpore)

Hình ảnh lúc 16 giờ ngày 27/4 với IP tại Singapore (Nguồn Facebook Singpore)

Hình ảnh lúc 16 giờ ngày 27/4 với IP tại Việt Nam (Nguồn Facebook Star Contributor- Nguyễn Phạm Hoàng Huy)

Hiện nay, toàn bộ dấu sitck xám đã trở lại với các Fanpage đã được xác nhận trước đó.

Hình ảnh lúc 10 giờ ngày 28/4 với IP tại Việt Nam (Nguồn:Facebook Star Contributor- Nguyễn Phạm Hoàng Huy)

Tuy nhiên có 1 vấn đề là các hiện tại việc xác nhận dấu stick xám từ các Fanpage tạm đủ điều kiện đã ngưng nên chưa biết hiện tại có ngưng toàn bộ hay chưa việc xác nhận này.

Chúng ta cùng chờ xem những thay đổi của Facebook trong thời gian cập nhật tới. Nhưng theo mình nghĩ đợt cập nhật này có thể sẽ khiến việc đăng ký khó và bài bản hơn để loại trừ các trường hợp sử dụng nó như một mục đích mua bán.Mình sẽ cập nhật thông tin tiếp tục cho mọi người.

Nguồn: http://www.digitalmarketingtrainning.com/2016/04/su-tro-lai-cua-dau-stick-xam-va-quy-inh.html