Hoạt động Digital Marketing

Xin chào quý Anh Chị!

Em là Cẩm. Sinh viên năm 3, trường đại học Tài Chính-Marketing ạ!

Em và nhóm bạn đang thực hiện đề tài nghiên cứu về Thực trạng hoạt động Digital Marketing của các doanh nghiệp.

Đối tượng khảo sát là các Anh Chị đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Chính vì thế nhóm em rất cần sự giúp đỡ của quý Anh Chị rất nhiều ạ. Mọi người hãy làm bảng khảo sát giúp nhóm em. Và sự giúp đỡ này thật là quý báu đối với chúng em, một người sắp sửa bước vào nghề ạ!

Trong quá trình làm bảng khảo sát, nếu có phát hiện sai sót gì mong mọi người đóng góp giúp chúng em ạ!

Chúng em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

Đây là link của bảng khảo sát ạ!

https://docs.google.com/forms/d/1nAPBPBMRtwQKuukfd2b-0_0HAxxCw2lLH0lS6c9GMrw/viewform?c=0&w=1