Mời tham dự Webinar: Chuyện về hai mẫu người mua sắm

Thời gian qua, Nielsen đã theo dõi và nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hành vi của người mua sắm toàn cầu.

Và một trong những điểm nhấn của nghiên cứu là có sự ảnh hưởng không đồng đều lên người tiêu dùng, đặc biệt là hai nhóm người mua sắm cốt lõi – (1) những người có sức khoẻ và/ hoặc thu nhập bị ảnh hưởng trực tiếp và (2) những người may mắn ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch này.

Hãy tham dự webinar từ Nielsen – Chuyện về hai mẫu người mua sắm – để cùng khám phá cách mà những mức độ ưu tiên của người mua sắm đã thay đổi nhanh như thế nào sau khi đại dịch xảy ra, tâm lý của họ đã chuyển biến như thế nào trong vài tháng qua và những hành vi mua sắm mới được dự đoán sẽ tiếp diễn trong tương lai sắp tới.

  • Thời gian: 16-17h | Thứ Ba, 28/7/2020
  • Đăng ký ngay: tại đây
  • Diễn giả: Dolly Jitani, Global Shopper Product Leader @Nielsen, Nicole Corbett, Nielsen Intelligence Unit, & Irina Nazarova, Shopper Development Director @Nielsen