Góp ý bài viết

Kgửi BBT Brands

Nhân đọc bài viết "Thủ tục xin giấy phép ngoài trời mới nhất' tôi thấy bài viết rất hữu ích, đã giúp cho những người làm OOH nắm được những bước tiến hành, khỏi lúng túng khi thực hiện một sản phẩm quảng cáo ra cộng đồng. Tuy nhiên, để cho đầy đủ và chính xác hơn với Luật Quảng cáo, tôi đề nghị BBT cho chỉnh sửa lại Điểm 3 "Quy trình tiến hành xin giấy phép quảng cáo" như sau:

- Đổi tiêu đề Điểm 3 thành " Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo" vì chính tại Điểm 1 bài viết đã nói " Theo Luật Quảng cáo ngoài trời mới nhất, thủ tục xin giấy phép quảng cáo đã được bãi bỏ, thay vào đó là nộp hố sơ thông báo sản phẩm tới các cơ quan ban ngành"

- Bước 2 bổ sung thêm ý: " Nộp hồ sơ lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày" theo đúng tinh thần của khoản 1, Điều 30 Luật Quảng cáo.

- Bước 3 nên dẫn đầy đủ theo khoản 2, Điều 30 :" Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.". Đây là điểm quan trọng, tạo điều kiện chủ động cho doanh nghiệp, hạn chế được phiền nhiễu của các cơ quan quản lý.

Rât mong được BBT tham khảo ý kiến đóng góp trên đây và có thêm nhiều bài viêt hữu ích cho ngành quảng cáo nói chung và những người làm OOH nói riêng.

Trân trọng cảm ơn./.

Trần Hùng