Marketer Nguyễn Thị Diệu Uyên
Nguyễn Thị Diệu Uyên

Head of Content @ Brands Vietnam

Danh sách “Agency of the Year 2019” khu vực Đông Nam Á

Ngày 12/12, Campaign Asia công bố danh sách các agency thắng giải “Agency of The Year 2019” tại khu vực Đông Nam Á.

Danh sách “Agency of the Year” được công bố bao gồm các hạng mục Creative, Digital, Media, Independent Agency, Best Culture, Boutique Agency, Consultancy, Experiential Marketing, Integrated Marketing, PR, Production Company, Social Media, Specialist, Talent Development Program.

Theo danh sách được công bố, Ogilvy thắng giải Creative Agency of the YearDigital Agency of the Year. Còn giải thưởng Media Agency of the Year gọi tên Mindshare.

Ngoài ra, Ki Saigon (Việt Nam) đạt giải Vàng hạng mục Southeast Asia Boutique Agency of the Year. Hai giải Bạc và Đồng lần lượt thuộc về SOUR Bangkok (Thái Lan) và Rebel & Soul (Singapore).

“Agency of The Year 2019” tại Việt Nam gồm các agency sau:

Hạng mục Creative Agency of the Year

 1. Giải Vàng: HAPPINESS SAIGON
 2. Giải Bạc: TBWA Group Vietnam
 3. Giải Đồng: DDB Tribal Vietnam

Hạng mục Digital Agency of the Year

 1. Giải Vàng: Mindshare
 2. Giải Bạc: TBWA Digital Arts Network Vietnam
 3. Giải Đồng: RED2 Digital

Hạng mục Media Agency of the Year

 1. Giải Vàng: Mindshare
 2. Giải Bạc: OMD VIETNAM
 3. Giải Đồng: MediaCom Vietnam

Hạng mục Independent Agency of the Year

 1. Giải Vàng: Ki Saigon
 2. Giải Bạc: RED2 Digital & The Purpose Group
 3. Giải Đồng: Moblaze

Dưới đây là danh sách cụ thể Agency of the Year các hạng mục theo từng quốc gia và khu vực của Đông Nam Á:

Các giải thưởng được trao cho cá nhân và tập thể:

* Nguồn: Campaign Asia