Hỏi về quy định trong quảng cáo TVC sản phẩm chức năng?

Theo nghị định mới về luật quảng cáo (181/2013/NĐ-CP) quy định như sau:

Điều 5. Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

1. Nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2. Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có các nội dung sau đây:

a) Tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

3. Quảng cáo thực phẩm chức năng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này và các nội dung sau đây:

a) Tác dụng chính và các tác dụng phụ (nếu có);

b) Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

4. Không được quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

5. Quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này

Mặc dù quy định rõ ràng khoản 5 chỉ áp dụng cho điểm a của khoản 2 và khoản 3, tuy nhiên trên thực tế, mình thấy một số TVC thể hiện điểm 3b bằng giọng nói luôn, vậy cho mình hỏi khi làm TVC điểm 3b bắt buộc thể hiện bằng giọng nói hay chỉ cần thể hiện bằng text trên TVC? Bạn nào biết chỉ giúp mình nhé. Xin cám ơn.