Zenith dự đoán chi tiêu quảng cáo digital sẽ chiếm hơn 50% ngân sách vào năm 2021

Theo dự báo mới nhất của Zenith, chi phí dành cho quảng cáo digital sẽ chiếm đến 52% tổng ngân sách quảng cáo vào năm 2021. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ chậm hơn trong năm 2019.

Sự phát triển chóng mặt của quảng cáo digital đã được dự báo trước. Năm 2016, digital đã trở thành một trong những phương tiện quảng cáo lớn nhất. Trong năm 2019, Zenith dự đoán chi tiêu dành cho digital sẽ chiếm 47% tổng ngân sách, tăng 3% so với năm 2018.

Tuy nhiên, nhìn chung, mức tăng trưởng của chi tiêu quảng cáo digital đang chậm lại tại các thị trường lớn. Thực tế dù ngân sách quảng cáo digital đã tăng 17% trong năm 2018, Zenith dự báo con số này sẽ giảm xuống còn 12% vào 2019 và sẽ tăng nhẹ 9% vào năm 2021 - thời điểm chi phí quảng cáo digital chiếm hơn một nửa ngân sách quảng cáo.

Sự phát triển của quảng cáo hiển thị trên internet thông qua social media và online video là động lực lớn nhất cho sự tăng trưởng quảng cáo toàn cầu. Zenith dự báo rằng quảng cáo hiển thị trên internet và quảng cáo tìm kiếm sẽ đóng góp 89 tỷ USD vào mức tăng thêm của ngân sách quảng cáo giai đoạn 2018 – 2021.

Chúng ta đang chứng kiến những thách thức với truyền thông dạng in ấn, với mức giảm chi tiêu dự kiến là 13 tỷ USD. Ngân sách dành cho truyền hình dự kiến cũng giảm 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 – 2021, trong khi quảng cáo ngoài trời (out-of-home) lại được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất trong các phương tiện quảng cáo truyền thống.

Nhìn chung, chi tiêu quảng cáo được dự đoán sẽ tăng 4,6% trong năm 2019, giảm nhẹ so với con số dự báo 4,7% trước đó.Trong giai đoạn 2018 - 2021, các nước phát triển nhanh tại châu Á sẽ có mức tăng trưởng chậm 4,7%, do sự phát triển chạm trần của các thị trường lớn, nhất là Trung Quốc. Các nước còn lại sẽ tăng trưởng ở mức 3,8%. Khu vực có mức tăng trưởng đáng kể nhất là Đông Âu và Trung Á với 7%, mặc dù tốc độ này đã chậm hơn so với mức tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây.

Mỹ vẫn là thị trường góp phần lớn nhất trong sự tăng trưởng chi tiêu quảng cáo toàn thế giới. Vị trí thứ hai thuộc về Trung Quốc. Zenith dự báo mức tăng trưởng là 28 tỷ USD và gần một nửa trong số đó sẽ đến từ Mỹ với 13 tỷ USD, Trung Quốc là 4 tỷ USD.

Nguồn: Campaign Asia