Marketer Time Universal
Time Universal

Founder & CEO @ Time Universal

Bộ tài liệu Digital Marketing dành cho thị trường Việt Nam năm 2016 của Time Universal

Để giúp các marketer có thêm thông tin và có phương pháp lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Digital Marketing trong năm 2016, Time Universal đã biên soạn ra bộ tài liệu chuyên môn dựa trên những số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án Digital tại Việt Nam.

1. Xu hướng Digital Marketing năm 2016 tại Việt Nam

2. Time Universal Digital Marketing Audit Process 2016

3. Time Universal Digital Marketing Planning Framework 2016

4. Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016

Cần thêm tư vấn trực tiếp hoặc để nhận update khác từ Time Universal, xin vui lòng đăng ký tại link http://vbm.timeuniversal.vn hoặc liên hệ trực tiếp email: [email protected], điện thoại 0977-011-116.