Nghị Định 77 : “Phải gửi Email Marketing từ server Việt Nam”

Trong những thay đổi, sửa đổi được ban hành trong Nghị Định 77 của Chính Phủ về chống thư rác. Có một số thay đổi mà doanh nghiệp cần lưu ý như sau.

Tại khoản 4, điều 7 của Nghị Định 77 nói rằng : “Khi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo thì nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Tại mục b, khoản 8, điều 7 của Nghị Định 77 nói rằng : “Gửi từ máy chủ dịch vụ thư điện tử có tên miền quốc gia Việt Nam (.vn)”. Như vậy, doanh nghiệp phải gửi Email Marketing từ máy chủ đặt tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa hiện nay Việt Nam rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống gửi Email Marketing của Amazon SES, MailChimp, Mandrill, SendGrid... đều bị liệt vào hàng vi phạm quy định của nước ta và bị phạt từ 60,000,000 VND – 80,000,000 VND.

Như vậy, với thay đổi mới của Nghị Định 77 này, doanh nghiệp phải tự trang bị cho hệ thống gửi Email Marketing với Server đặt tại Việt Nam hoặc thuê đối tác thứ 3 đáp ứng quy định này.