Sách hay về "Kỹ năng phỏng vấn ngành Marketing"

Hỏi thực tế. Trả lời thực tế. Những chiến lược phỏng vấn giúp bạn thành công khi xin việc Marketing. Tài liệu bằng tiếng Anh của tập đoàn Kraft (sỡ hữu các nhãn hàng như bánh Oreo, Kraft, etc)

Nội dung:

  1. Tổng quan về buổi phỏng vấn Marketing
  2. Câu hỏi về tung hàng
  3. Câu hỏi về tình huống marketing
  4. Câu hỏi về sự sáng tạo trong marketing
  5. Những câu hỏi lý thuyết phổ biến
  6. Câu hỏi về kỹ năng quản lý dự án marketing
  7. Một vài tình huống thường gặp

Download hoặc xem nội dung bên dưới.

Đang tải từ khóa...
Đang tải thảo luận...