V
Võ Julie

Country Manager @ SuperAwesome Vietnam

Microsoft hỗ trợ Quảng cáo có trách nhiệm!

Theo App Developer Magazine, Microsoft vừa ra mắt tính năng “COPPA support” trong Dev Center để giúp các lập trình viên (developer) xác định việc làm thế nào để quản lý quảng cáo trong các ứng dụng chủ yếu dành cho trẻ em.

Bắt đầu từ tháng 9, các lập trình viên có thể cho biết ứng dụng của họ có nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) hay không. Nếu có, lập trình nên viên lựa chọn tính năng “COPPA support” ở "Monetize" trong Dev Center, Microsoft sẽ vô hiệu hóa các dịch vụ quảng cáo theo hành vi của mình khi đăng quảng cáo trên các ứng dụng này.

Trong khi các quy tắc COPPA đã không được ưu tiên nhắc đến trong những tin tức về lập trình ứng dụng trong thời gian gần đây (Luật được ban hành vào tháng Bảy năm 2013), thì điều quan trọng là các nhà phát hành ứng dụng dành cho trẻ em đảm bảo rằng họ vẫn tuân theo quy tắc đó. Nhìn chung, đây là một tâm điểm phát triển tốt của luật COPPA trong việc hướng các nhà phát hành ứng dụng cũng như các thương hiệu tiến đến: Quảng cáo có trách nhiệm.

Children's Online Privacy Protection Act năm 1998 (gọi tắt là COPPA) là một đạo luật do ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ ban hành.Luật vạch ra chi tiết những gì một nhà điều hành web/app phải làm trong chính sách bảo mật bao gồm: khi nào và làm thế nào để được sự chấp thuận kiểm chứng từ cha mẹ hoặc người giám hộ, và trách nhiệm một nhà điều hành để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của trẻ em trực tuyến bao gồm: hạn chế về tiếp thị cho những người dưới 13 tuổi. Trong khi trẻ em dưới 13 tuổi có thể đưa ra thông tin cá nhân hợp pháp nếu có sự cho phép của cha mẹ, nhiều trang web hoàn toàn không cho phép trẻ em tuổi vị thành niên sử dụng dịch vụ của họ.

Liên minh Châu Âu [EU] cũng đang soạn thảo để ban hành luật tương tự áp dụng cho toàn khối EU vào năm 2016 với đề xuất mở rộng độ tuổi áp dụng luật đến dưới 16.