Cực hay của Harvard: Marketing Essentials

Trong tài liệu này:

 1. What Is Marketing? (Định nghĩa và thuật ngữ Marketing)
 2. Defining a Marketing Orientation (Vai trò của Marketing trong công ty)
 3. Developing a Marketing Orientation
 4. Analyze Market Opportunities—Consumers (Phân tích thị trường)
 5. Analyze Market Opportunities—Organizations
 6. Understand the Competition (Hiểu đối thủ cạnh tranh)
 7. Develop a Marketing Strategy (Phát triển chiến lược Marketing)
 8. Marketing Communications (Truyền thông)
 9. Develop New Products (Phát triển sản phẩm mới)
 10. From Marketing Plan to Market (Đường ra thị trường)
 11. A Closer Look at Direct Marketing
 12. A Closer Look at Relationship Marketing

Ngoài ra còn có:

 1. Steps to Market Research (Các bước thực hiện Nghiên cứu thị trường)
 2. Tips for Building a Marketing Orientation (Định hướng Marketing)
 3. Tips for Creating an Effective Print Ad (Sáng tạo một quảng cáo báo hay)
 4. Tips for Designing a Powerful Sales Promotion (Khuyến mãi mạnh mẽ)
 5. Tips for Evaluating Sales Representatives (Đánh giá Nhân viên bán hàng)
 6. Tips for Online Marketing (Tiếp thị trực tuyến)
 7. Tips for Selecting the Right Marketing Communications Mix (Lựa chọn kênh truyền thông đúng)

Đây là một tài liệu khá hữu ích, nội dung rộng và tương đối sát thực tế, mặc dù có thể chưa chuyên sâu vào tất cả mọi chủ đề nhưng cũng cho chúng ta những định hướng, khái niệm đúng đắn về làm marketing.

Download: Harvard Business - Marketing Essentials.