Kinh điển: 22 Quy luật bất biến trong Branding / Xây dựng thương hiệu

Được viết bởi Al Ries & Laura Ries, sau "22 Quy luật bất biến trong Marketing", đây lại là một cuốn sách không thể bỏ qua nữa của các marketers.

Bản tiếng Anh này là bản tổng hợp của 2 cuốn "22 Quy luật bất biến trong Internet Branding" và "22 Quy luật bất biến trong Branding".

Download "22 Quy luật bất biến trong Branding / Xây dựng thương hiệu".