Tổng hợp 15 nhóm công cụ các Marketers không thể bỏ qua

​​​​​

1. Nghiên cứu từ khóa

https://adwords.google.com/keywordplanner

https://trends.google.com/trends/

https://moz.com/explorer

2. Phân tích Backlink

https://moz.com/researchtools/ose/

https://www.link-assistant.com/linkassistant/

https://monitorbacklinks.com/

3. Dành cho Webmaster

https://www.google.com/webmasters/tools/

https://www.bing.com/toolbox/webmaster

https://webmaster.yandex.com/

4. Kiểm tra tốc độ website

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

http://www.webpagetest.org/

5. Kiểm tra thứ hạng từ khóa

https://www.link-assistant.com/rank-tracker/

https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

https://moz.com/tools/rank-tracker

6. Phân tích đối thủ

https://www.similarweb.com/

https://www.alexa.com/

https://www.quantcast.com/

7. Phân tích truy cập

https://www.google.com/analytics/

https://www.similarweb.com/

https://www.alexa.com/

8. Phân tích hành vi người dùng

https://heapanalytics.com/

https://www.hotjar.com/

https://www.kissmetrics.com/

9. Quản lý Mạng xã hội

https://hootsuite.com/

https://buffer.com/

https://www.socialbakers.com/

10. Email Marketing

https://mailchimp.com/

https://www.mailgun.com/

https://getresponse.com

11. Landing page (trang web đơn dành cho Quảng cáo đa kênh)

https://instapage.com/

http://ezimar.com

https://unbounce.com/

12. Hỗ trợ đa phương tiện

https://www.canva.com/

https://giphy.com/

http://www.freepik.com/

https://www.animaker.com/

http://www.fotor.com/

13. Chatbox, Livechat

https://www.zopim.com/

https://subiz.com/vi/

https://www.tawk.to/

14. Công cụ chung hỗ trợ công việc

https://www.google.com.au/analytics/tag-manager/

https://trello.com/

https://slack.com/

https://nimbus.everhelper.me/screenshot.php

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Đào tạo trực tuyến : https://daotaonoibo.vn/

15. Website về Digital Marketing

https://moz.com/blog

http://marketingland.com/

https://www.hubspot.com/