Marketer Vietnam MarTech
Vietnam MarTech

Vietnam MarTech Conf & Expo 2019

Kỷ nguyên mới của Big Data | The New Era of Big Data is here – Infographic

>> Chuỗi bài hiểu về Big Data <<
(English below)

Kỷ nguyên mới của Big Data

Các nhu cầu về việc phân tích dữ liệu đang tăng lên rất nhanh ở trên tất cả các ngành công nghiệp. Infographic này được nghiên cứu từ Đại học Maryland sẽ cho chúng ta thấy một ý tưởng sáng tạo về cách dữ liệu lớn đang tạo ra những cơ hội lớn là như nào.
—————————————-
>> Big Data Explaination Series <<

The New Era of Big Data is here

The demand for skilled data analysts is growing more than ever before – across all industry sectors. This Infographic from the University of Maryland gives us an idea of how big data is creating big opportunities.
#VietnamMarTech #MarketingTechnology #MarTech #AdTech #Bigdata#DataDriven #Datatracking #DataAnalysis

Edit by Robert Doan