Marketer Nguyễn Đình Thành
Nguyễn Đình Thành

Managing director, Co Founder @ Elite PR School

Chiến dịch PR cộng đồng quá sáng tạo: trả vé xem festival âm nhạc bằng...máu

Festival âm nhạc. Có thể trả vé bằng máu!!!!!!

Để thu hút sự chú ý của công chúng về tình trạng thiếu người hiến máu, một festival âm nhạc ở Romania đã gợi ý người tham gia có thể trả bằng máu.

Thật táo bạo. Cùng với campaign Immortal Fan cổ vũ hiến tạng ở Brasil và campaign tỷ phú giả vờ chôn chiếc Bentley trị giá nửa triệu đô để thu hút sự chú ý của công chúng về hiến tạng ở Brasil.

Campaign festival music âm nhạc ở Romania:

Through this Friday, people who give blood at centers in Bucharest and Cluj will get one-day tickets; those who register to give blood online will get 30 percent off.In partnership with the American Red Cross, the Saw movie franchise launched "Give 'Til It Hurts" a Halloween blood drive that ran for six consecutive years, yielding nearly 119,452 pints of blood in all. Creative featured the nurses from the films.

Adweek

Campaign về hiến tạng

Immortal Fans

Tỷ phú Scarpa chôn Bentley

#Elite_PR_School