VSC Supply Chain Evening - Lean Management Principles

VSC Supply Chain Evening - Lean Management Principles

HCMC, Monday 24th September 2018 18:00 p.m.

Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm (Lean Manufacturing) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

"LEAN MANAGEMENT PRINCIPLES" là một sự kiện hoàn toàn miễn phí do Vietnam Supply Chain tổ chức, đây sẽ là cơ hội và không gian học hỏi hiệu quả mang đến cho bạn những kiến thức thực tế về Lean Management. Từ đó, bạn có thể mở rộng hiểu biết của bản thân và mang về áp dụng cho quản trị doanh nghiệp của minh.

Link đăng kí sự kiện: https://goo.gl/forms/mRBe8l7qJuV2MwRZ2.

Xem thông tin chi tiết hơn ở bên dưới.

------------------------------------------------------

SPEAKER

Jose Luis Narvaez

Plant Director for United International Pharma

Lean advocate in Pharmaceutical Manufacturing

TOPICS TO COVER

Culture improvement in a company will happen with good management practices. True deployment of Lean Management Principles (LMP) is a proven way to drive the change. Hear about the speaker’s personal reflections in implementing the LMPs which are Visual Management, Leader Standard Work, Daily Accountability Process and Discipline

WHO SHOULD JOIN?

This Supply Chain Evening Talk is designed for Professionals working in Supply Chain Management, Production, Operations, Logistics, Procurement.


HOW TO REGISTER?

Register online here https://goo.gl/forms/mRBe8l7qJuV2MwRZ2

First come, first served.