[Toàn Quốc][Client] AB InBev Global: Management Trainee 2019

Kích hoạt sự nghiệp fast-track cùng Global Management Trainee 2019!

Tham dự Zone và Global Induction ở các nước, luân chuyển qua các phòng ban, được gặp gỡ học hỏi từ lãnh đạo cấp cao của công ty, 10 tháng trải nghiệm của chương trình là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ để bắt đầu sự nghiệp.

Lưu ý: Nộp đơn ngay để hoàn tất Cultural fit & Logical Reasoning tests trước hạn.

Năm nay, khi tham gia vào các vòng thi của Global Management Trainee, bạn có thêm cơ hội ứng tuyển vào các Talent programs khác:

  • Sales Field Talent
  • Supply Talent
  • Corporate Functions Talent

Điều kiện nộp đơn

  • Đã tốt nghiệp và có không quá 2 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp cử nhân, các ngành Kinh Doanh, Kĩ thuật, Khoa học và các ngành liên quan khác
  • Sẵn sàng di chuyển và thích nghi
  • Khả năng tiếng Anh tốt
  • Sẵn sàng làm việc tại Việt Nam vào tháng 3/2019

Tìm hiểu thêm về công ty và chương trình:

From the toughest. To the fastest.
Join us to make it yours.