16 bước tối ưu trang Landing page đơn giản

Landing page đóng vai trò rất lớn trong việc chuyển đổi người đọc trở thành khách hàng tiềm năng. Mọi người click vào Landing page thông qua quảng cáo nhưng nếu họ không tìm thấy những gì như mong đợi, họ sẽ thoát ngay lập tức. Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Hãy bắt đầu tối ưu hóa, kiểm tra và theo dõi Landing page để đạt được mục đích mà bạn mong muốn.
Tại đây, Ezimar mang đến cho bạn cách tối ưu trang Landing page chỉ với 16 bước đơn giản :D

[​IMG]