32 công cụ miễn phí tốt nhất hỗ trợ cho seo

1. SEO Site Checkup

Chức năng: An toàn bộ các công cụ SEO miễn phí có giá trị

Công cụ loại: Website

Link: http://seositecheckup.com/tools

2. Google - Analytics

Chức năng: Kiểm tra giao thông giới thiệu, giao thông hữu cơ, vv

Công cụ loại: Website

Link: http://www.google.com/analytics

3. Mozbar - Canonical tra

Chức năng: Kiểm tra canonicalization của một trang web

Công cụ loại: Trình duyệt plug-in

Link: http://www.seomoz.org/seo-toolbar

32 công cụ miễn phí tốt nhất hỗ trợ cho seo

4. Majestic SEO

Chức năng: Kiểm tra lưu lượng trích dẫn, dòng thác, phân tích backlink

Công cụ loại: Trình duyệt plug-in

Link: http://www.seomoz.org/seo-toolbar

5. Yext

Chức năng: Kiểm tra các bản sao trích dẫn địa phương

Công cụ loại: Website

Link: http://www.yext.com

6. HTTP Response Checker

Chức năng: hàng loạt kiểm tra mã phản hồi HTTP, bao gồm URL mà họ đang chuyển hướng đến

Công cụ loại: Website

Link: http://www.tomanthony.co.uk/tools/bulk-http-header-compare

7. Moz - Google Algorithm cập nhật

Chức năng: Các tracker tốt nhất của bản cập nhật thuật toán của Google + giải thích

Công cụ loại: Blog bài

Link: http://www.seomoz.org/google-algorithm-change

8. Tìm kiếm Latte

Chức năng: Kiểm tra các SERPS quốc tế

Công cụ loại: Website

Link: http://searchlatte.com

9. SEO Site Checkup

Chức năng: Kiểm tra IP chuyển hướng để giúp giải quyết vấn đề trùng lặp nội dung

Công cụ loại: Website

Link: http://www.seositecheckup.com

10 Mozbar - kiểm tra từ khóa

Chức năng: Kiểm tra mật độ từ khóa và các yếu tố trên trang

Công cụ loại: Browser Plug-In

Link: http://www.seomoz.org/seo-toolbar

11. Mở liên kết Profiler

Chức năng: Kiểm tra backlink của một trang web

Công cụ loại: Website

Link: http://openlinkprofiler.org

12. BuzzStream - Data Extractor

Chức năng: Kiểm tra mô tả meta, thẻ tiêu đề và từ khóa của một trang

Công cụ loại: Website

Link: http://tools.buzzstream.com/meta-tag-extractor

13. SEO trình duyệt

Chức năng: một trang web từ quan điểm của một công cụ tìm kiếm của xem Checks

Công cụ loại: Website

Link: http://www.seo-browser.com

14. Google - Page Speed Test

Chức năng: Kiểm tra xem các vấn đề kỹ thuật giữ thời gian tải trang tối ưu

Công cụ loại: Website

Link: https://developers.google.com/speed/pagespeed

15. SEO mofo - Snippet Optimizer

Chức năng: Giúp tối ưu hóa SERP CTR cho các bạn tiêu đề trang, METAS, vv

Công cụ loại: Website

Link: http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html

16. SEO SERP - Chức Tracker (Nhiều trang web)

Chức năng: Kiểm tra nhiều trang web cho thứ hạng từ khóa

Công cụ loại: Chrome Extension Trình duyệt

Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/ofoaoaloeipdofknnaapbmdddddioklg

17. Google - Rich Snippet Tester

Chức năng: Các xét nghiệm URL để nói nếu họ đang hiển thị các đoạn giàu SERPs

Công cụ loại: Website

Link: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

18. Motoricerca - Robots.txt Tester

Chức năng: Tests file Robots.txt

Công cụ loại: Website

Link: http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml

19. BROWSEO

Chức năng: Xem trong bất kỳ trang web mà không có phiền nhiễu gây ra bởi phong cách, nổi bật các bộ phận của một trang phù hợp cho SEO

Công cụ loại: Website

Link: http://www.browseo.net

20. Metrics SERP

Chức năng: Kiểm tra tìm kiếm sự biến động của động cơ qua khoảng thời gian

Công cụ loại: Website

Link: http://api.serpmetrics.com/flux

21. StatCounter

Chức năng: Kiểm tra thị phần của trang web trong SERPs

Công cụ loại: Website

Link: http://gs.statcounter.com/#search_engine-US-monthly-201107-201207

22. SEOBook - Rank Tracker

Chức năng: Đường bảng xếp hạng của nhiều từ khóa từ một trình duyệt plug-in

Công cụ loại: Browser Plug-In

Link: http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker

23. SEO Tools - Cloak Checker

Chức năng: Phát hiện liệu một trang web sử dụng "che đậy"

Công cụ loại: Website

Link: http://www.seotools.com/seo-cloaking-checker

SERP Dominator 24. Ontolo của

Chức năng: Kiểm tra top 100 kết quả SERP cho các từ khóa bạn nhập vào

Công cụ loại: Website

Link: http://ontolo.com/seo-serp-dominator

25. Google - Markup Trợ giúp

Chức năng: Giúp bạn tạo đánh dấu dữ liệu cho các trang trên trang web của bạn (doanh nghiệp địa phương, đánh giá, vv)

Công cụ loại: Website

Link: https://www.google.com/webmasters/markup-helper

26. Schema.org

Chức năng: Giúp bạn tạo đánh dấu đồ cho trang web của bạn

Công cụ loại: Website

Link: http://schema-creator.org

27. cất - Video Sitemap

Chức năng: Giúp bạn tạo ra một sitemap video cho trang web của bạn

Công cụ loại: Google doc

Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhK1-u_-nIZhdE5KdEFTYVJCN3M4Yk9Xb2pfY0hrQkE#gid=0

28. Geo Sitemap Generator

Chức năng: Giúp bạn geberate một tập tin KML để được sử dụng ở nhiều vị trí SEO

Công cụ loại: Website

Link: http://www.geositemapgenerator.com

29. NO theo Simple

Chức năng: Kiểm tra trong đó liên kết trên một trang là sau vs no follow

Công cụ loại: Browser Plug-In

Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/nofollow/dfogidghaigoomjdeacndafapdijmiid?hl=en

30. Ping-o-Matic

Chức năng: Ping URL để công cụ tìm kiếm để thông báo cho chúng vào chỉ mục trang

Công cụ loại: Website

Link: http://pingomatic.com

31. Moz - Local Search Kiểm tra

Chức năng: Aids trong một số nhiệm vụ tìm kiếm địa phương như trích dẫn và danh sách kiểm tra

Công cụ loại: Website

Link: https://moz.com/local

32. XML Sitemap Validator

Chức năng: Kiểm tra tính hợp lệ của XML sitemap trang web của bạn

Công cụ loại: Website

Link: http://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html

33. STAT Search Analytics

Chức năng: Kiểm tra các phân tích thời gian thực của một trang web

Công cụ loại: Website

Link: http://codex.getstat.com