Kế hoạch cơ bản một chương trình digital marketing online

Kế hoạch cơ bản một chương trình digital marketing online. Hôm nay mình không nói khái miện digital marketing là gì? Cũng không nói tới quy trình Digital marketing ra sao?
Kế hoạch cơ bản một chương trình digital marketing online
1. Blogging / guest blogging:
Tạo những nội dung có chất lượng, thân thiện với bộ máy tìm kiếm theo một lịch trình đều đặn dựa trên nguồn tài nguyên bạn có
Kế hoạch cơ bản một chương trình digital marketing online
2. Social media marketing:
Xác định mạng xã hội nào phù hợp với doanh nghiệp và lên kế hoạch xây dựng hình ảnh, danh tiếng trên đó như một chuyên gia trong ngành
3. Content Marketing
Có kế hoạch content marketing theo chủ đề, sau đó dùng email marketing, chiến lược comment trên blog hoặc dùng blog để truyền tải kiến thức và thông điệp đến đối tượng mục tiêu của bạn. Tái sử dụng nội dung theo những định dạng media khác nhau như ebook, podcast, video, infographics
4. Search engine marketing
Chọn ra khoảng 10 từ khóa chính và tối ưu hóa onsite, offsite, dùng social media để tăng sự hiện diện trong bộ máy tìm kiếm. Sử dụng Google Authorship làm chứng thực cho nội dung của bạn.
5. Event marketing:
Bao gồm host webinar, tele-clinic (đào tạo từ xa) hoặc các cuộc hội nghị qua mạng. Phổ biến các event thông qua blog, social media. Cân nhắc sử dụng Sponsored Posts trên Facebook và Twitter.
6. Tin tức/media/
PRTăng khả năng xuất hiện bằng những hoạt động thú vị, đáng chú ý; viết thông cáo báo chí, các bài viết có đứng tên tác giả kèm theo, viết và xuất bản sách.
7. Quảng cáo PPC:
Tạo và quản lí các chiến dịch quảng cáo PPC trên Google, Bing, Facebook hoặc Twitter.
Dịch vụ website sưu tầm và tổng hợp