Làm gì để hòa nhập với môi trường mới

Em trai tôi vừa được nhận vào làm ở BAT - một trong những công ty hàng đầu sản xuất thuốc lá trên thế giới. Tôi cũng biết là vào một công ty thuộc ngành khó đó sẽ có rất nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân, em trai tôi rất muốn tìm hiểu thêm thông tin về BAT cũng như ngành khó này để chuẩn bị tốt nhất cho việc hòa nhập vào một môi trường mới (em ấy phụ trách mãng sale). Không biết có ai làm ở BAT hay những công ty tương tự không nhỉ, tôi muốn xin vài ý kiến, chia sẻ để giúp em tôi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.