Tháng hành động vì môi trường - Thay đổi lớn hơn từ những hành động giản đơn

Hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường, Ricoh Châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là Ricoh) đã khởi động chiến dịch Hành Động Sinh Thái (Eco-Action) thường niên với lời mời gọi các công ty, tổ chức phi chính phủ, trường học và cá nhân cùng nhau cam kết tham gia các hoạt động vì môi trường như:

  • Duy trì nguồn năng lượng
  • Tái chế và quản lý chất thải
  • Giáo dục nhận thức xanh sạch
  • Duy trì nguồn tài nguyên

Công ty Ricoh Việt Nam mong muốn chia sẻ tinh thần sinh thái này với các doanh nghiệp, tổ chức, trường học, cá nhân tại Việt Nam. Hãy tham gia đăng ký và cùng nhau thực hiện những thói quen sống xanh, từ đó mang lại sự thay đổi tích cực liên quan đến môi trường các bạn nhé!

Thông tin đăng ký và các sự kiện liên quan Eco-Action được đính kèm link bên dưới, mời mọi người nhấn like, chia sẻ và đăng ký tham gia.

Link ecoaction:

http://ecoaction-ap.com/ecoaction/pledge

Link FB liên quan:

http://facebook.com/ecoactionday

http://facebook.com/RicohVietnam