Anh em đang quản lý dự án SEO cho website của mình như thế nào?

Nếu một ngày không còn website thì chúng ta khỏi làm SEO cho nó Ờm, nhưng không thể

Hẳn là nếu ai đang làm Online Marketing/Digital Marketing đang quản trị website hầu hết đều có đầu tư SEO. Người thì thuê dịch vụ, người thì tự mần.

Và thứ quan trọng mà người làm marketing cần quản lý đó là: thứ hạng từ khóa.

Vấn đề đặt ra để thảo luận anh em cùng góp ý như sau: Anh em đang quản lý thứ hạng như thế nào?

Hy vọng cuộc thảo luận này sẽ giúp công việc của chúng ta được thuận lợi hơn. Biết đâu ai đó sẽ tìm được chân-trời-mới.