Marketing số đạt 135 tỷ USD trong năm 2014

Hình thức marketing qua mạng xã hội, email... ngày càng tỏ ra hiệu quả, giúp bên bán dễ dàng tìm và giao tiếp được với khách hàng.

info-1966-1388992144.jpg