FMCG Monitor 06/2016: Ngành hàng Thực phẩm là động lực chính của tăng trưởng FMCG

FMCG Monitor: 12 tuần kết thúc ngày 19/06/2016

Điểm tin chính trong Báo cáo tháng 6 năm 2016:

Các chỉ số chính

Tăng trưởng GDP Quý 2 không cao bằng cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tiếp tục tăng.

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Thị trường FMCG ở khu vực thành thị và nông thôn đạt mức tăng trưởng gần như nhau trong một năm tính đến Quý 2 2016.

Xét về mặt ngắn hạn, tăng trưởng Quý 2 ở thị trường thành thị đạt mức cao nhất trong 3 năm vừa qua trong khi tăng trưởng Quý 2 ở thị trường nông thôn được ghi nhận ở mức khá khiêm tốn.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Ngành hàng Thực phẩm đóng góp chính cho tăng trưởng FMCG, đặc biệt là ngành hàng Thực phẩm đóng gói ở khu vực thành thị và ngành hàng Sữa, các sản phẩm từ Sữa ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, ngành hàng Phi Thực phẩm tăng trưởng yếu hơn, thậm chí còn giảm đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Kênh mua sắm

Cửa hàng bách hóa và Siêu thị mini hay Cửa hàng tiện lợi là những kênh mua sắm dẫn đầu tăng trưởng ở khu vực thành thị. Tạp hóa nhỏ tiếp tục là kênh mua sắm chủ lực ở khu vực nông thôn.

David Anjoubault - General Manager - Kantar Worldpanel Vietnam
Nguồn Kantar Worldpanel