Chiến dịch #NoFilter chính thức giành 2 sư tử đồng tại liên hoan Cannes Lions

Sau khi đạt 14 danh sách đề cử, Công ty Kết nối Sáng tạo Happiness Saigon đã chính thức nhận 2 giải sư tử đồng cho hạng mục Quảng cáo ngoài trời (Outdoor) với chiến dịch #NoFilter.

Có nhiều trẻ em sinh sống gần các con sông có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề và việc hàng ngày phải tiếp cận nguồn nước như thế sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do những ảnh hưởng này không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, Unicef muốn có một chương trình giúp nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này.

Vì vậy, Happiness Saigon và Unicef đã phối hợp đội ngũ sáng tạo của mình để giới thiệu Chiến dịch #NoFilter qua đó sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm từ những con sông nói trên để rửa ảnh của một số em. Kết quả là các bức ảnh bị hư hại rất nhiều, góp phần trả lời cho câu hỏi nguồn nước như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của các em.

  • CEO/ Tổng giám đốc điều hành: Alan Cerutti
  • Chief Creative Office/Tổng Giám đốc sáng tạo: Geoffrey Hantson
  • Creative Director/ Giám đốc sáng tạo: Paul Busschau
  • Creative/ Nhân viên sáng tạo: Sara West, Liza Geysens
  • Head of Art/ Giám đốc nghệ thuật: Lennert Vedts
  • Account Manage/ Quản lý dự ánr: Livia Lancelot
  • Producer/ Nhà sản xuất: Huynh Tram
  • Photographer/Nhiếp ảnh gia: Teo Chai Guan

Về Happiness Saigon
www.happiness-saigon.com

Happiness Saigon là thành viên của Tập đoàn FCB và có mặt tại Việt Nam từ năm 2014. Những nhà đồng sáng lập của Công ty gồm Karen Corrigan, Alan Cerutti nhận thấy đã đến lúc giới thiệu một loại hình công ty quảng cáo mới tại Việt Nam, và Happiness Saigon được hình thành với tầm nhìn Công Ty Kết Nối Sáng Tạo.

Về UNICEF
www.unicef.org

UNICEF là một trong những tổ chức về phát triển quốc tế và hành động nhân đạo được tín nhiệm hàng đầu ở Việt Nam với sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành và hoạt động về quyền trẻ em ở cấp quốc gia. Sự tín nhiệm này đã được hình thành trong suốt 40 năm hợp tác với Chính phủ Việt Nam bằng cách liên tục thực hiện lời hứa thúc đẩy các quyền và phúc lợi của trẻ em ở khắp mọi nơi.

Nguồn Happiness Saigon