Kido không bánh kẹo, vẫn lãi 27,5 tỷ đồng chủ yếu nhờ “của để dành”

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh chính đang có biên lợi nhuận gộp lên đến 41% cao hơn cùng kỳ năm trước khi mảng bánh kẹo chưa được chuyển giao, nhưng KDC vẫn phải nhờ lãi hoạt động tài chính và lãi từ công ty liên kết để kết quả kinh doanh quý I chỉ sụt giảm 6,8%.

CTCP Tập đoàn Kido đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 27,5 tỷ đồng, giảm 6,8% so với quý I/2015 – thời kỳ chưa chuyển giao mảng bánh kẹo cho đối tác.

Ảnh minh họa.

Doanh thu thuần quý I đạt 393,8 tỷ đồng, giảm 61%; lợi nhuận gộp đạt 160,2 tỷ đồng, giảm 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp giảm, nhưng tính tương đối biên lợi nhuận gộp quý I/2016 lên đến 41% trong khi chỉ tiêu này ở quý I/2015 là 39%.

Lãi hoạt động tài chính trong quý I đạt 27 tỷ đồng, tăng tuyệt đối 10 tỷ đồng so với quý I/2015. Lãi từ công ty liên kết 19,5 tỷ đồng – chủ yếu đóng góp từ Kinh Đô, cùng kỳ năm trước không có khoản lãi này.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt 31 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 27,5 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ trước.

Hồng Quân
Nguồn BizLive