Đại gia bia thế giới quan tâm tới Sabeco

Ba hãng bia lớn trên thế giới là tập đoàn Heineken (Hà Lan), tập đoàn Asahi (Nhật Bản) và tập đoàn SAB Miller (Hoa Kỳ) đang rất quan tâm tới việc mua cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Hiện các cơ quan chức năng đang xem xét các đề xuất từ các hãng bia này. SABECO hiện là công ty đầu ngành về sản xuất bia và nước giải khát tại Việt Nam với trên 40% thị phần tiêu thụ bia toàn quốc và đã được cổ phần hóa vào năm 2008. Năm 2010, lợi nhuận sau thuế của SABECO là 2.771 tỷ đồng, năm 2011 là 2.344 tỷ đồng.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị