24 Print-ads đơn giản gợi cảm hứng sáng tạo

Đơn giản không bao giờ là đủ, chúng ta không phải luôn muốn những ý tưởng to lớn, ấn tượng, truyền cảm hứng và đầy sáng tạo sao? Vì thế chúng ta luôn thêm vào nhiều chi tiết.

Do đó, đơn giản hóa (loại bỏ những từ ngữ, hình ảnh, slogan và hàng tá những chi tiết thương hiệu muốn thể hiện với người tiêu dùng chỉ trong một print-ad) là một điều không hề dễ dàng.

Nhưng khi thương hiệu truyền tải một thông điệp bằng cách sử dụng những từ ngữ và hình ảnh quan trọng nhất, chúng ta sẽ tạo được sự chú ý. Chúng ta đều biết rằng rất khó để kể một câu chuyện hoặc làm nổi bật một ưu điểm nào đó chỉ với một vài yếu tố.

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng để có được sự chú ý theo cách đơn giản nhất, hãy xem 24 print-ad dưới đây:

Pantone

Pantone

Orbit

Orbit

Kit Kat

Kit Kat

Hut Weber

Hut Weber

Lego

Lego

MTV

MTV

Oral-B Floss

Oral-B Floss

SanDisk

SanDisk

WWF

WWF

Bosch

Bosch

Coca-Cola Light

Coca-Cola Light

Heinz

Heinz

smart

smart

Eveready Torches

Eveready Torches

BMW

BMW

Greenpeace: Lightbulb

Greenpeace: Lightbulb

Puma

Puma

Olay: Undo

Olay: Undo

Listerine

Listerine

Citroen

Citroen

Faber-Castell

Faber-Castell

Lego

Lego

Durex

Durex

Bayer Aspirin

Bayer Aspirin

Jami Oetting / Brands Vietnam
Nguồn Hubspot Blog