Những bất đồng giữa đội marketing & đội thiết kế nội dung

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ 1 khảo sát trên 220 marketer và 559 thành viên thuộc nhóm sáng tạo - thường được gọi là nhóm nội dung (viết, thiết kế, phát triển nội dung cho các marketer).

Theo một báo cáo mới nhất từ Visually về mối quan hệ giữa 2 bộ phận là marketing và bộ phận sáng tạo: nhóm này thường tự đánh giá bản thân cao hơn những gì nhóm kia nhận xét về mình, đặc biệt khi xét đến những khía cạnh như sự truyền tải nội dung cuối có đáp ứng được kỳ vọng không, những phản hồi đưa ra có hữu ích không.

Khoảng 68% nhóm sáng tạo trong khảo sát nghĩ là họ thành công trong việc truyền tải nội dung đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ 46% các marketer cho rằng nhóm sáng tạo đã phát triển được nội dung nhất quán và đạt yêu cầu.

Mặt khác, 55% các marketer nhận thấy họ đã đưa ra những phản hồi hữu ích, tuy nhiên chỉ 36% nhóm sáng tạo cho biết đã nhận được những phản hồi có chất lượng cao.

Các marketer trong khảo sát đánh giá nhóm sáng tạo của mình đã làm tốt những việc sau: giữ được tính nhất quán (53%), gửi phản hồi (52%), và đưa ra thắc mắc (51%).

Tuy nhiên, chưa tới 1/3 các marketer cho rằng nhóm sáng tạo đạt thành công trong việc minh bạch (29%), dự đoán rắc rối (27%), và phân bổ nhân lực hợp lý (24%).

Nhung Hồng
Nguồn Trí thức trẻ