Mỗi chai nước có một câu chuyện

Tại sao Coca-Cola coi phát triển bền vững là quan trọng đối với tăng trưởng thương hiệu?

Các doanh nghiệp và thương hiệu đang ngày càng phụ thuộc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Vì thế hầu hết các thương hiệu lớn đều đẩy mạnh các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) và coi đây là mục tiêu tiên phong trong các nỗ lực xây dựng thương hiệu.

Coca-Cola vừa phát hành Báo cáo Phát triển bền vững thứ 9, nhấn mạnh phát triển bền vững và trách nhiệm công dân là hoạt động chính trong kinh doanh và phát triển thương hiệu của hãng trong tương lai.

"Chúng tôi đang củng cố tầm nhìn phát triển bền vững trong mọi khía cạnh của kinh doanh của hãng, từ việc khai thác và hoàn trả nước sạch cho thiên nhiên đến phục hồi bao bì để tái chế...", ông Muhtar Kent, Giám đốc Điều hành Coca-Cola, cho biết.

Báo cáo phát triển bền vững của Coca-Cola có khẩu hiệu "Mỗi chai nước có một câu chuyện" và kèm theo đó là nhiều hoạt động tiêu biểu:

- Hơn 280 chương trình đào tạo về thể chất, giáo dục dinh dưỡng tại hơn 115 quốc gia.

- Là một phần của sáng kiến 5by20 hỗ trợ 5 triệu nữ chủ doanh nghiệp vào năm 2020. Đã có 131.000 phụ nữ tham gia sáng kiến này tại Brazil, Ấn Độ, Philippines và Nam Phi vào cuối năm 2011. Dự kiến con số này sẽ là 300.000 phụ nữ vào cuối năm nay.

- Nỗ lực hoàn trả nước sạch về tự nhiên vào năm 2020. Từ năm 2005, Coca - Cola đã thực hiện 382 dự án nước cộng đồng tại 94 quốc gia, làm việc với các đối tác bao gồm Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên và CARE và Chương trình Phát triển nước sạch toàn cầu, đưa nước sạch tới các cộng đồng thiếu nước.

- Hơn 10 tỷ USD cho chương trình tái chế chai nhựa tại 24 quốc gia, loại bỏ việc sử dụng nguyên liệu tương đương với hơn 200.000 thùng dầu kể từ năm 2009 đến nay.

- Đáp ứng mục tiêu năm 2015 không sử dụng các thiết bị làm lạnh sử dụng chất HFC. Kế hoạch này dự kiến loại bỏ hơn 52,5 triệu tấn carbon dioxide.

- Đối tác với WWF trong chương trình tiếp thị lớn nhất trong lịch sử của hãng nhằm bảo vệ gấu Bắc cực và môi trường sống tại đây.

"Chúng tôi nhận ra rằng tính bền vững của kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc vào sức khỏe của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi sẽ đạt Tầm nhìn 2020 chỉ khi đưa phát triển bền vững vào mọi hoạt động kinh doanh", ông Muhtar Kent nhấn mạnh.

Thu Hồng / Brandchannel
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn