10 startup giá trị nhất thế giới

10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) được định giá cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Wall Street Journal...

10. Dropbox

 Drew Houston

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi

9. Pinterest

Ben Silbermann & Evan Sharp

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

8. Space X

Elon Musk

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Elon Musk

7. Flipkart

Sachin Basal & Binny Basal

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

6. Didi Kuaidi

Cheng Wei

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Cheng Wei

5. Snapchat

Evan Spigel

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Evan Spigel

4. Palantir

Joe Lonsdale

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

3. Airbnb

Brian Chesky, Joe Gebbia & Nathan Blecharczyk

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

2. Xiaomi

Lei Ju

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Lei Ju

1. Uber

Travis Kalanick

 • Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD
 • Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD
 • Nhà sáng lập: Travis Kalanick

Diệp Vũ
Nguồn VN Economy