Masan bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Ông Michael Hung Nguyen tốt nghiệp Đại học Harvard, từng làm việc cho J.P Morgan được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính.

Ngày 14/8/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ra nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen làm Giám đốc tài chính kiêm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng ban Phát triển kinh doanh.

Ông Michael Hung Nguyen sẽ giữ chức vụ này từ ngày 14/8.

Theo Masan, ông Michael Hung Nguyen tốt nghiệp Đại học Harvard và đã làm việc tại Masan gần 7 năm. Ông tham gia điều hành nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập của Masan Group và các giao dịch huy động vốn cũng như tham gia xây dựng chiến lược tổng thể của tập đoàn này.

Được biết, ông Michael đã hỗ trợ nhóm thực thi ngân hàng đầu tư tại Việt Nam của J.P Morgan; làm việc trong lĩnh vực M&A, thị trường vốn và các giao dịch khác. Trước khi về Việt Nam, ông làm việc cho J.P Morgan ở New York.

6 tháng đầu năm, Masan đạt doanh thu 10.414 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 673 tỷ đồng.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư