Vingroup đẩy mạnh nhiều lĩnh vực kinh doanh mới năm 2015

Tập đoàn Vingroup – CTCP vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 23/4/2015.

Tương tự như các năm trước, các nội dung về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hay phương án cổ tức chưa đưa ra con số cụ thể. Như tại tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014 (tại 31/12/2014 là 4.220 tỷ đồng), Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đang làm việc với các nhà tư vấn để đề xuất phương án trả cổ tức phù hợp và sẽ đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.

Năm 2014, Vingroup đạt doanh thu thuần 27.737,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.789,7 tỷ đồng. Trong khi doanh thu thuần tăng 51% so với năm trước thì lợi nhuận sau thuế lại giảm 47%. EPS cả năm 2.463 đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần khoảng 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty mới hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận, trong khi doanh thu thuần vượt 9,5%.

Liên quan đến việc tiếp nhận khoản đầu tư với giá trị lên đến 200 triệu USD của WP Investments III B.V. và Credit Suisse AG Singapore (nhà đầu tư) Hội đồng quản trị trình cổ đông phê duyệt lại phương án phát hành và hoán đổi cổ phần trên cơ sở phát hành thêm cổ phần trong Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Số lượng cổ phần phổ thông không vượt quá 6% vốn điều lệ của Tập đoàn (tính trên cơ sở nhà đầu tư thực hiện toàn bộ quyền hoán đổi cổ phần). Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập đoàn nhằm thực hiện quyền hoán đổi cổ phần của nhà đầu tư như đã nêu trên là cổ phần ưu đãi của Vincom Retail do nhà đầu tư sở hữu.

Nếu việc chuyển đổi diễn ra, Vingroup sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Vincom Retail.

Năm 2015 được Tập đoàn xác định sẽ là một năm “bứt phá” trên tất cả các mặt trận.

Về hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và liên tục tăng trưởng từ các dự án Bất động sản nhà ở Vinhomes, hệ thống Trung tâm thương mại Vincom, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, vui chơi giải trí Vinpearl Land, hệ thống giáo dục, y tế Vinschool và Vinmec và đặc biệt là các thương hiệu trong lĩnh vực Bán lẻ của Tập đoàn.

Trong năm 2015, Vingroup sẽ khởi công nhiều dự án bất động sản, xây dựng và hoàn thiện 3 quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Premium tại Nha Trang, Phú Quốc, đồng thời đưa vào hoạt động khu resort đầu tiên của Vingroup tại miền Bắc là Vinpearl Hạ Long.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục khai trương mới và sở hữu 25 Trung tâm thương mại trên cả nước; khởi công 5 cơ sở mới của Vinpearl Land và xây dựng 4 bệnh viện Vinmec tại Quảng Ninh, Nha Trang, Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực bán lẻ, thương hiệu thương mại điện tử A Đây Rồi sẽ chính thức ra mắt. Các công ty trong lĩnh vực bán lẻ như VinMart, VinPro, VinDS, VinFashion, BFF cũng sẽ đẩy mạnh tốc độ mở cửa hàng, tăng độ phủ và chiếm lĩnh thị trường.

Trong năm 2015, Tập đoàn Vingroup đã công bố đầu tư vào nông nghiệp - một lĩnh vực tiềm năng với thương hiệu VinEco.

Nguồn Gafin