[Infographics] Chưa đầy một nửa dân số thế giới sử dụng Internet Lưu

3,04 tỷ người, tức 42% tổng dân số thế giới sử dụng Internet tính đến giữa năm 2014, theo thống kê của trang Internetwordstats.com.

* Nguồn: Vietnam Plus

[Infographics] Chưa đầy một nửa dân số thế giới sử dụng Internet
29/01/2015
4,085 lượt xem