[Infographic] Gợi ý tiếp thị với coupon

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của một nhà làm tiếp thị là tạo ra những câu tiêu đề có sức lôi cuốn sự chú ý của khách hàng khi sử dụng hình thức tiếp thị bằng thư điện tử.

Theo nghiên cứu của Killer Infographics, một công ty truyền thông bằng hình ảnh, trong mùa lễ hội cuối năm 2013, số chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử có từ “phiếu mua hàng giảm giá” (coupon) tăng đến 50% so với năm trước đó.

Đây cũng là xu hướng hàng đầu trong các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử gửi qua các thiết bị di động trong năm này.

Ngoài ra, thực tế cho thấy phiếu mua hàng giảm giá có hiệu quả hơn các hình thức gửi thư tiếp thị thông thường:

Thư điện tử có từ “coupon” có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 34% và tỷ lệ tạo ra doanh thu tính trên một bức thư cao hơn 48%. Gửi phiếu mua hàng giảm giá cho khách hàng còn là một cách để xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Nghiên cứu của Killer Infographics cho thấy khoảng 75% khách hàng trung thành và 50% khách hàng thông thường luôn có ý định tìm kiếm các chương trình giảm giá đặc biệt. Khi khách hàng cảm thấy họ có được một giao dịch với giá tốt, sự thỏa mãn và lòng trung thành của họ sẽ tăng lên.

Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu và lời khuyên của Killer Infographics về việc sử dụng coupon trong các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử.

Nhất Nguyên/ DNSGCT
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn