[Inforaphic] So sánh giữa dịch vụ Uber và taxi truyền thống

Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ đang thách thức nhiều thứ, đặc biệt là trong loại hình kinh doanh vận tải. Sự có mặt của Uber tại Việt Nam đã tạo nên làn sóng "tranh cãi" mạnh mẽ giữa các hãng taxi truyền thống về loại hình này.

Điều đó cũng đặt ra bài toán cho các nhà quản lý trước những phát sinh cái mới từ thực tế thực tế cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi so sánh những nét cơ bản giữa dịch vụ Uber và Taxi truyền thống:

Thiên Ý
Nguồn Thanh Niên