Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu

Trước khi bắt tay vào xây dựng một chiến lược quảng cáo, ai cũng hiểu chiến lược cần phải tương thích với vị trí của thương hiệu hiện tại, song, tính tương thích đó sẽ không dễ dàng tạo ra được nếu chúng ta không thực sự hiểu về Quảng cáo và Thương hiệu.

Vì vậy, anh Trần Tiến Thành - Account Planner Mix Digital Agency đã tổng hợp những điều cơ bản nhất về Quảng cáo và Thương hiệu, chắc chắn sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn để xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Nếu bạn không xem được slide, vui lòng xem trực tiếp tại link: http://slidesha.re/1zKlVvp

Trần Tiến Thành
Nguồn Mix Digital