YouNet Media đang tìm kiếm Chief Digital Officer / Digital Strategist Lưu

YouNet Media là Agency hàng đầu Việt Nam về theo dõi - quản trị và phân tích thương hiệu, thị trường và người dùng trên môi trường Internet.

Hệ thống Social Listening & Market Intelligence của YouNet Media là nền tảng duy nhất tại Việt Nam có khả năng thu thập và phân tích thông tin theo thời gian thực (real-time), tự động (automatic sentiment) và bao phủ trên 90% các nguồn tin tức và thảo luận từ các mạng xã hội (800 nghìn fanpages & nhóm và 20 triệu người dùng Facebook Việt Nam, Youtube,...), diễn đàn, cộng đồng, tin tức trực tuyến...

Khách hàng của YouNet Media bao gồm các thương hiệu hàng đầu ngành Bia, Công Nghệ, Điện tử - Điện Thoại, Ngân Hàng, Tài Chính, Hàng tiêu dùng... và các marketing agencies hàng đầu tại Việt Nam.

QUẢNG CÁO

Xem thêm về YouNet Media tại website http://www.younetmedia.com

Do yêu cầu của vị trí cần tuyển, nội dung tuyển dụng sẽ được giữ nguyên tiếng Anh.

- -

Digital Strategist or Chief Digital Officer (CDO)

Roles & responsibilities

We look for a full-time or part-time Digital Strategist who have proven success & experience in developing long-term sustainable Digital Strategy & Communication Plans for Brands in several of these categories: Food & Beverage, Milk, Mom & baby care, Personal Cares, Consumer electronics...

Requirements

  • Proven success & experience in Digital Strategic Planning, Brand communication planning and execution for several of above categories.
  • Strong expertise in Social Media, Social CRM, Digital Audience Management, Ad solutions (SSP, DSP, Ad Exchange, Ad Network,...)
  • creative, adaptive & strong passion in design

Benefits

  • If you look for a Social Media Agency which combines the best power of Technology - Marketing - Creativity, you found it at YouNet Media.
  • This position will be promoted to CDO (Chief Digital Office) with Share Options.
  • Competitive salary. Bonus on both year-end 13rd month and on performance. Healthcare, annual trip & regular team-buildings... are all included.

Contact

Please send your resumes to [email protected]

QUẢNG CÁO

YouNetMedia
2nd floor, Lu Gia plaza, 70 Lu Gia, dist. 11, HCMC, Vietnam
Tel:
(+84 8) 62646488
Email: [email protected]

* Nguồn: YouNet Media

YouNet Media đang tìm kiếm Chief Digital Officer / Digital Strategist
04/09/2014
2,661 lượt xem