Doanh thu tăng 60%, Masan vẫn lỗ ròng

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, MaSan lỗ ròng 333 tỉ đồng. Doanh thu thuần quý II đạt 4.124 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến biên lợi nhuận giảm từ 4% xuống 37%. Lợi nhuận gộp đạt 1.545 tỉ đồng, tăng 39%.

Chi phí tài chính gấp gần 7 lần, chi phí bán hàng tăng 90% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19%.

Masan cho biết, chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong ngành tài nguyên do mỏ Núi Pháo đi vào hoạt động. Chi phí đột biến liên quan đến giai đoạn hoạt động ban đầu ngành tài nguyên. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế quý này của Masan giảm 80%, còn 98 tỉ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp quý này lên tới 212 tỉ đồng, thuế hoãn lại được giảm 47 tỉ đồng khiến lợi nhuận sau thuế âm gần 67 tỉ đồng.

Trong khi đó, Masan Group phải chi gần 160 tỉ đồng cho cổ đông thiểu số khiến khoản lỗ của chủ sở hữu riêng quý II lên gần 227 tỉ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần dù tăng tới 60%, đạt 6.839 tỉ đồng nhưng Masan lỗ ròng 44 tỉ đồng sau thuế. Phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 333 tỉ đồng, lợi nhuận thu về tính trên 1 cổ phiếu EPS là âm 447 đồng.

Tính tới cuối quý II/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của Masan Group là 5.161 tỉ đồng, giảm 538 tỉ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối với hơn 6.012 tỉ đồng, trên vốn điều lệ 7.349 tỉ đồng.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư