Chính phủ không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có gas

Trong phiên họp thường kỳ tháng 7, Chính phủ đã thảo luận về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính trình.

Các thành viên Chính phủ nhất trí không quy định việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có gas không cồn trong Dự thảo luật trình Quốc hội.

Chính phủ sẽ không đưa mặt hàng nước ngọt có gas không cồn vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật này vào tháng 10 tới.

Theo những tờ trình trước đó của Bộ Tài chính, nước ngọt có gas không cồn là đồ uống được ưa chuộng ở Việt Nam và thế giới, nhất là đối với trẻ em… nhưng nó lại gây ra những vấn đề có hại cho sức khỏe. Nhiều quốc gia đã áp dụng thu thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này. Mức thuế mà Bộ Tài chính đề xuất là 10%.

Nguồn Gafin